Coachingsfilosofie

Ieder mens is mateloos krachtig. Deze kracht is van nature in ons aanwezig. Soms moeten we dat weer ontdekken.

Een eenvoudig voorbeeld: Als je weinig fouten wilt maken, is dat meestal prettig, ook voor je omgeving. Maar als je van jezelf verwacht dat jij helemaal geen fouten mag maken, dan ontstaat er een vorm van 'kramp'. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen, hoeveel vrijheid er voor jou in deze leefregel aanwezig is. Tijdens de coaching onderzoeken we hoe we die vrijheid terug kunnen brengen in jouw leven. Coaching is geen therapie. Het kan wel therapeutische gevolgen hebben als je weer van het leven kunt genieten.

Een 'quick fix' daar geloof ik niet zo in. Als iemand het te druk heeft, dan wordt de oplossing vaak gezocht in timemanagement o.i.d. Niet dat timemanagement niet belangrijk is, het zou tot ieders basisvaardigheden moeten horen. Echter, naast adequaat met tijd omgaan, moet er gekeken worden naar thema's zoals: belastbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, assertiviteit, werkomgeving, communicatie, enz. Dan kan plotseling blijken dat het niet alleen gaat om effectief te zijn met tijd en werk, maar dat bij de coachee het idee leeft dat hij/zij overal een oplossing voor moet vinden. Inzicht verkrijgen hoe het werkelijk in elkaar steekt n daar handelingsalternatieven voor vinden, dat is een duurzame oplossing.

Wat we doen is:

Theoretische achtergronden daarbij zijn:

Systeemdenken (Peter Senge, Daniel Kim) - Lees meer

Oplossingsgericht coachen - Lees meer

Filosofie - Lees meer

Wetenschap - Lees meer


1995- Piet Beemsterboer - 06 2343 3161