Lezingen en gezamenlijke gesprekken

Er is vraag naar lezingen die een onderwerp met de nodige diepgang en toch speels weten te behandelen. Een college volgen is leuk, maar de kennis die je daar op doet, wordt op een ander manier vastgelegd in ons brein. Kennis wordt veel gemakkelijker onthouden, als we zelf actief mee hebben kunnen doen. De gespreksleider zorgt voor de structuur en inhoudelijke input. Daarna is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen, actief bij te dragen, er plezier aan te beleven en de vertaling te maken naar het eigen leven.

Onderwerpen:

Samen actief in: 'Hoe komen we weer in gesprek met elkaar?

Een onderzoek naar: 'Wat houdt ons van elkaar gescheiden'

In deze tijd van verharde standpunten en polarisatie wordt het steeds moeilijker om kennis te maken met het gezichtspunt van de ander. Het lijkt wel gemakkelijker om met een zekere starheid het eigen idee te verdedigen. Dat gebeurt soms, zeker vanaf de zijlijn gezien, tegen beter weten in. De brug naar de ander wordt dan wel steeds smaller. Erg jammer, want i.p.v. groei en vernieuwing ontstaat er verstarring en afwijzing. De oplossing van het probleem moet worden gevonden in de ontmoeting met de ander, of het andere. Is dat niet de kern van vrij kunnen denken? Het onoverbrugbaar gescheiden zijn komen we overal tegen: op het werk, in de samenleving en ook in relaties. Daar voelen de meeste mensen zich niet prettig bij. Maar wat doe je daar dan aan? Daar gaat deze bijeenkomst over.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u:

 En... 'Waar gelachen wordt, verblijft de waarheid.'

Duur van de bijeenkomst is 2 uur. Maximaal 30 personen.Groepsgesprek over het al of niet bestaan van de vrije wil.

De vrije wil is al eeuwenlang een gewild studieobject voor wetenschap en filosofie. De gespreksleider zorgt voor de structuur en inhoudelijke input. Daarna is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen, actief bij te dragen, er plezier aan te beleven en de vertaling te maken naar het eigen leven.

Niet dat we dit allemaal in één gesprek gaan oplossen en van een antwoord voorzien. Het is wel erg interessant, uitdagend, zeer verhelderend en leuk. Aan de hand van uitspraken van filosofen en wetenschappers onderzoeken we dit onderwerp met elkaar.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u o.a.:

Duur van de bijeenkomst is ongeveer 1-2 uur. In overleg. Maximaal 20-25 personen.


© 1995- Piet Beemsterboer - 06 2343 3161